Περιεχόμενο του προγράμματος

 
ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS CR
ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 70 21
MPA-511DL Δομή και Οργάνωση του Κράτους και Τοπική Αυτοδιοίκηση 10 3
MPA-512DL Διοικητική Οργάνωση και Διοικητικός Προγραμματισμός 10 3
MPA-513DL Προγραμματισμός και Προυπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα 10 3
MPA-521DL Ευρωπαϊκή Ένωση: Προκλήσεις και Περιορισμοί 10 3
MPA-522DL Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Στατιστικές Εφαρμογές 10 3
MPA-533DL Σεμινάριο Στρατηγικής Ανάλυσης 10 3
MPA-556DL Αρχές Διοικητικού Δικαίου 10 3
Μαθήματα Επιλογής ή Διατριβή 20 6
MPA-531DL Επίκαιρα Θέματα Προβληματισμού στη Δημόσια Διοίκηση 10 3
MPA-532DL Θεσμοί και Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας 10 3
MPA-534DL Οικονομία και Πολιτική 10 3
MPA-535DL Οργάνωση και Διοίκηση 10 3
MPA-555DL Θεσμοί και Πολιτικές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 10 3
MPA-590DL Μεταπτυχιακή Εργασία ή Εργασιακή Παρέμβαση 20 6
Σύνολο 90 27
Copyright © 2013 University of Nicosia | MBA Flexible Learning. All rights reserved.